Wat is flexibele kinderopvang?

Flexibele kinderopvang is opvang waarbij ouders meer keuze hebben dan alleen vaste dag(en) of dagdelen afnemen voor hun kind. In sommige beroepsgroepen wordt gewerkt met roosters. Verpleegsters, bewakers en ouders die in de horeca werken hebben vaak wisselende diensten. Zij krijgen dus steeds een ander werkrooster van hun werkgever en kunnen dan pas bepalen wanneer zij kinderopvang nodig hebben. Maar ook andere moderne ouders hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit in de opvang. In maart 2021 signaleerde de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) in hun onderzoek over de Toekomst van de kinderopvang: "...ouders hebben behoefte aan flexibele kinderopvang die afgestemd is op hun persoonlijke behoeften en aansluit bij de thuissituatie."

Geen vaste dagen

Flexibele opvang kan dus ook betekenen dat de openingstijden ruimer zijn. Of zelfs dat de kinderopvang 's nachts en in het weekend aangeboden wordt (24-uurs opvang). Maar over het algemeen is het opvang waarbij ouders geen vaste dagen reserveren waarop hun kind naar de opvang gaat.

Vaak worden een aantal dagdelen per maand afgesproken en gefactureerd. Om welke dagen het gaat wordt meestal pas ongeveer twee weken voordat de maand begint (rond de 15e) vastgelegd. Ouders kunnen dus niet op de dag zelf beslissen om van hun dagdeel gebruik te maken. Voor een doorsnee kinderdagverblijf is het bieden van dit soort flexibele opvang een erg arbeidsintensieve klus, omdat elke maand alle aanvragen beoordeeld moeten worden op de haalbaarheid. Complexe planning dus.

Opbrengst

Ouders zijn bereid meer te betalen voor flexibele opvang. Omdat ze alleen die uren betalen die ze daadwerkelijk afnemen zijn ze goedkoper uit dan bij de reguliere opvang. Voor de kinderopvangorganisatie stijgt per saldo de omzet en winst, omdat de uurprijs omhoog kan, meer kinderen opgevangen worden met dezelfde mensen en faciliteiten, en het vertrek van een klant minder impact heeft.

Zou je graag flexibele opvang willen aanbieden?