Urenoverzicht

Urenoverzicht

Urenoverzicht geeft u een inzicht in de uren per gebruiker/medewerker. Ook heeft u hier de beschikking over een zoekmachine waarmee u snel en gemakkelijk de gewenste gebruiker op kan zoeken in het systeem. Door te klikken op de gebruiker krijgt u aan de rechterkant per maand de uren weergegeven. Daaronder ziet u de uren in een gedetailleerd overzicht, met daarnaast een overzicht voor de betreffende gebruiker.

Contract uren

Vakantie uren

Bij vakantie uren vult u de weken die iemand opbouwt voor de uren die ingevuld zijn bij Basis voor bereking als deze full time zou werken.

Er zijn twee manieren van rapporten. Gebaseerd op werkelijke en geplande uren. Deze stelt u in bij algemene instellingen en eventueel bij het contract. Bij berekening op bais van werkelijke uren worden de ziek en vakantie uren meegenomen uit de planning.

U krijgt in het urenoverzicht alleen rapporten te zien die reeds verwerkt zijn in "Manager Report". Verwerk dus eerst de maand van het betreffende rapport alvorens u het urenoverzicht per gebruiker kan inzien.
img src="