Vrije plekken

Dit overzicht laat in een beknopt overzicht zien wat uw bezetting is. Het overzicht is opgedeeld in dagdelen en voor een bepaalde periode. Het kan een hulpmiddel zijn om te kijken waar nog vrije plekken zijn en waar nog kinderen te plaatsen zijn. Betreffende dit overzicht staan wij open voor suggesties om de leesbaarheid en bruikbaarheid te verbeteren.